Klasseinndeling


Start 1 kl. 10.30 Barn/Familie:
Denne klassen er for de som har lyst til å ha med barn (5-12 år). Vi har egne bærehinder for barna, dersom det er et hinder de ikke klarer går de bare videre. Anbefaler ingen barn under fem år å delta. En runde a 4,25 km.

Start 1 kl. 10.30 Ungdom:
Ungdom opptil 18 år. Egen premiering i denne klassen. En runde a 4,25 km.

Start 2 kl. 12.00 og start 3 kl.13.15. Mosjon:
De som har lyst på en artig fysisk utfordring. En runde a 4,25 km.

Start 4 kl. 14.30. Konkurranse:
For de som vil konkurrere og har dårlig tid.
PS! To runder a 4,25 km = 8,5 km.

03_start_mosjonklasse

Start mosjonklasse